Türkçe Karakter Düzeltme

   

                         


    Türkçe Karakterlerden Arındır: Metindeki 'İ', 'ı', 'Ğ', 'ü', vb. karakterleri 'I', 'i', 'G', 'u', vb. karakterlere dönüştürür.

    Bozuk Türkçe Karakterleri Düzelt: Metindeki 'Ý', 'Ä', "ç", vb. karakterleri düzeltir.